Registration Fee

Taxa de participare este de 350 RON sau 80 Euro, şi se trimite cel târziu până la 30 aprilie 2013, direct la Casieria Universității sau prin virament bancar in următoarul cont:

Plata în lei (RON): U.M.F. Tîrgu Mureş

Str.Gh.Marinescu Nr.38, Tîrgu Mureș

CF 4322742

Cont IBAN RO60TREZ476504601X000425

Trezoreria Tîrgu Mureş 

 

Pe ordinul de plată vă rugăm să specificaţi: "pentru Conferinţa Doctoranzilor şi Post-Doctoranzilor 2013, numele şi prenumele autorului / participantului".

Totodată, vă rugăm să scanați ordinul de plată bancar și să transmiteți imaginea JPG prin e-mail la:

conferintaphd@umftgm.ro

cu titlul/subiectul mesajului

"Plata Taxa Conferinta PhD 2013 - Numele, Prenumele participantului"

Manifestarea este creditată de Colegiul Medicilor / Medicilor Dentisti / Farmacistilor. Certificatele de participare vor fi emise doar in cazul plății taxei de participare și a prezentării efective a lucrării autorului/coautorului.

The registration fee is 350 RON or 80 Euro, and should be payed no later than April 30th 2013, directly to the University Casheir's Office or by bank transfer into the following account:

Payment in EURO: for U.M.F. Tîrgu Mureş

Bank BCR Sucursala Centrala Tîrgu Mureș

P-ta Trandafirilor Nr. 26

IBAN account RO92RNCB0193015967800002

SWIFT Code: RNCBROBUXXX    

 

On the bank order for registration fee payment please specify (in Romanian): "pentru Conferinţa Doctoranzilor şi Post-Doctoranzilor 2013, participant's  full name".

Please scann your bank order and send the JPG image to the e-mail address:

conferintaphd@umftgm.ro

with the message title/subject:

"Registration Fee for PhD Conference 2013 - Participant's Full Name"

The event is credited by the Romanian College of Physicians/Dentists/Pharmacists. The participation certificates will be issued only if the participation fee is paid, and the participant effectively participated and presented the scientific communication.