Registration Fee

Taxa de participare este de 100 RON se achită cel târziu până la 15 noiembrie 2014 , iar taxa de publicare în revista AMM 200 RON se va achita doar in momentul acceptarii pentru publicare a articolului, plata direct la Casieria Universității sau prin virament bancar in următoarul cont:

Plata în lei (RON): U.M.F. Tîrgu Mureş

Str.Gh.Marinescu Nr.38, Tîrgu Mureș

CF 4322742

Cont IBAN - CORECTAT

RO32TREZ47620F330500XXXX

Trezoreria Tîrgu Mureş 

 

Pe ordinul de plată pentru taxa de participare vă rugăm să specificaţi: "participare la Conferinţa Doctoranzilor şi Post-Doctoranzilor 2014, numele şi prenumele autorului / participantului".

Pe ordinul de plată pentru taxa de publicare vă rugăm să specificați: "taxa publicare in Revista AMM - lucrare la Conferința Doctoranzilor 2014, numele si prenumele autorului / participantului"

Vă rugăm scanați ordinul de plată bancar pentru taxa de participare și transmiteți imaginea JPG prin e-mail:

conferintaphd@umftgm.ro

cu titlul/subiectul mesajului

"Plata Taxei de Participare la Conferinta PhD 2014 - Numele, Prenumele participantului"

Manifestarea este creditată de Colegiul Medicilor / Medicilor Dentisti / Farmacistilor. Certificatele de participare vor fi emise doar in cazul plății taxei de participare și a prezentării efective a lucrării autorului/coautorului.

The registration fee is 100 RON that should be payed no later than November 15th 2014, and the publication fee in AMM Journal 200 RON will be payed only after publication accept of the article, payment should be done directly to the University Casheir's Office or by bank transfer into the following account:

Payment in RON: for U.M.F. Tîrgu Mureş

Gh. Marinescu Street, No. 38

CF 4322742

IBAN account - CORRECTED

RO32TREZ47620F330500XXXX

Trezoreria Tîrgu Mureş    

 

On the bank order for registration fee payment please specify: "Registration fee for Conferinţa Doctoranzilor şi Post-Doctoranzilor 2014, author's / participant's  full name".

On the bank order for publication fee payment please specify: "Publication Fee in AMM Journal - Paper at Conferinţa Doctoranzilor 2014, author's / participant's  full name".

Please scann your bank order for registration fee and send the JPG image to the e-mail address:

conferintaphd@umftgm.ro

with the message title/subject:

"Registration Fee for PhD Conference 2014 - Author's / Participant's Full Name"

The event is credited by the Romanian College of Physicians/Dentists/Pharmacists. The participation certificates will be issued only if the participation fee is paid, and the participant effectively participated and presented the scientific communication.