Registration Fee

Taxa de participare este de 50 RON se achită cel târziu până la 18 noiembrie 2016 , plata direct la Casieria Universității sau prin virament bancar in următorul cont:

Termenul limită de înscriere s-a prelungit până in 21 nov. 2016 

Plata în lei (RON): U.M.F. Tîrgu Mureş

Str.Gh.Marinescu Nr.38, Tîrgu Mureș

CF 4322742

Cont IBAN

RO32TREZ47620F330500XXXX

Trezoreria Tîrgu Mureş 

 

Pe ordinul de plată pentru taxa de participare vă rugăm să specificaţi: "participare la Conferinţa Doctoranzilor şi Post-Doctoranzilor 2016, numele şi prenumele autorului / participantului".

Vă rugăm scanați ordinul de plată bancar pentru taxa de participare și transmiteți imaginea JPG prin e-mail:

conferintaphd@umftgm.ro

cu titlul/subiectul mesajului

"Plata Taxei de Participare la Conferinta PhD 2016 - Numele, Prenumele participantului"

Manifestarea este creditată de Colegiul Medicilor / Medicilor Dentisti / Farmacistilor. Certificatele de participare vor fi emise doar in cazul plății taxei de participare și a prezentării efective a lucrării autorului/coautorului.

The registration fee is 50 RON that should be payed no later than November 18th 2016, payment should be done directly to the University Casheir's Office or by bank transfer into the following account:

Deadline for registration was delayed till Nov. 21st 2016 

Payment in RON: for U.M.F. Tîrgu Mureş

Gh. Marinescu Street, No. 38

CF 4322742

IBAN account

RO32TREZ47620F330500XXXX

Trezoreria Tîrgu Mureş    

 

On the bank order for registration fee payment please specify: "Registration fee for Conferinţa Doctoranzilor şi Post-Doctoranzilor 2016, author's / participant's  full name".

 

Please scann your bank order for registration fee and send the JPG image to the e-mail address:

conferintaphd@umftgm.ro

with the message title/subject:

"Registration Fee for PhD Conference 2016 - Author's / Participant's Full Name"

The event is credited by the Romanian College of Physicians/ Dentists/ Pharmacists. The participation certificates will be issued only if the participation fee is paid, and the participant effectively participated and presented the scientific communication.