Award - Best Published Article

 

Participanții la Conferința Doctoranzilor 2017, sunt invitați să ia parte la competiția științifică organizată în cadrul manifestării, pentru premierea a 3 lucrări științifice publicate în anul universitar 2016-2017, articole cu factorul de impact cel mai mare (conform cotației Thomson-Reuters pe pagina Journal Citation Reports).

La competiția pentru premierea articolelor, un participant înscris la Conferința Doctoranzilor poate transmite un singur articol publicat într-o revistă cotată ISI cu factor de impact.

Termenul limită de transmitere prin e-mail și tipărit a articolelor este:  

14 Noiembrie 2017 orele 1400   scoaladoctorala@umftgm.ro    

Premiul I     3000RON

Premiul II    2000RON

Premiul III   1000RON

Lista cu lucrări/articole ISI cu Factorul de impact cel mai mare, publicate în anul universitar 2016/2017 și transmise pentru premiere va fi completată după expirarea termenului.

 

Competitia de premiere a articolelor ISI

For the participants to our 10th Anniversary Conference 2017, at the official opening of the scientific event, 3 published articles in the 2016-2017 university year, with the highest ISI Impact Factor, will be awarded. To this article awarding competition, one registered participant to our Conference, may submit only one publication from an indexed ISI journal with Impact Factor.

The deadline for submitting electronically by e-mail, also on printed form, is

November 14th 2017 at 1400   scoaladoctorala@umftgm.ro    

First     3000RON

Second 2000RON

Third    1000RON

The list with the papers/articles in ISI Journal with highest Impact Factor, published in 2016/2017 university year and submitted for awarding, will be completed after dealine.

 

The award competition for ISI articles